Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Izba Regionalna

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 299